Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.12.1996 Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L44127 Ustava Republike HrvatskeL44126, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ODGODI PRIMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2126/1
Zagreb, 11. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O ODGODI PRIMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

Odgađa se primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednostL44125 ("Narodne novine", br. 47/95.) od 1. siječnja 1997. godine na 1. siječnja 1998. godine.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/94-01/14
Zagreb, 6. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !