Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 6.6.2000 Ispravak Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

1258

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji je objavljen uL68388 »Narodnim novinama« broj 51 od 19. svibnja 2000. te se daje

ISPRAVAK

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

U članku 7. stavku 2. umjesto riječi: »upravo prvenstva« trebaju stajati riječi: »pravo prvenstva«.

U članku 18. umjesto riječi: »o školskim« trebaju stajati riječi: »u školskim«.

Klasa: 016-01/00-01/02
Zagreb, 31. svibnja 2000.

Tajnica
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

___________
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

zatvori
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !