Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09, XX/10, XX/10, XX/11, , XX/12, XX/12, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 06.09.2010 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

HRVATSKI SABOR

2839

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je objavljen uL609076 »Narodnim novinama« broj 92 od 24. srpnja 2010., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

U članku 130. b stavku 2. umjesto riječi: »točki 3. i 4.« trebaju stajati riječi: »točki 1.«.

Klasa: 602-01/10-01/02
Zagreb, 2. rujna 2010.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !