Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/07, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 25.10.2007 Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

HRVATSKI SABOR

3228

Na temelju članka 88.L358314 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

 PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/135
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

Članak 1.

U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djelaL358313 (»Narodne novine«, br. 151/03.) u članku 9. stavku 1. brojka: »5.000.000,00«zamjenjuje se brojkom: »8.000.000,00«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. brojka: »2.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000.000,00«.
U stavku 2. brojka: »3.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »6.000.000,00«.
U stavku 3. brojka: »4.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.000.000,00«.
U stavku 4. brojka: »5.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »8.000.000,00«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/07-01/02
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !