Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odvjetništvu – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/08, XX/09, XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 22.04.2009 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

1196

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu koji je objavljen uL447066 »Narodnim novinama« broj 117 od 13. listopada 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU

U članku 20. stavku 2. umjesto riječi: »iz točke 5. i 7.« trebaju stajati riječi: »iz točke 6. i 7.«.

Klasa: 701-01/09-02/02

Zagreb, 20. travnja 2009.

Tajnik Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o odvjetništvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !