Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09, XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 08.05.2009 Ispravak Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

HRVATSKI SABOR

1314

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o ograničavaju uporabe duhanskih proizvoda koji je objavljen uL447761 »Narodnim novinama« broj 125 od 29. listopada 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

U članku 5. stavku 4. podstavku 10. na kraju teksta iza riječi: »liječnikom/ljekarnikom« pogreškom je otisnuta obla zatvorena zagrada: »)«.

Klasa: 310-29/09-02/01

Zagreb, 4. svibnja 2009.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !