Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o oružju ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
590

HRVATSKI SABOR

4041

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o oružju koji je objavljen uL423922 »Narodnim novinama«, broj 63 od 18. lipnja 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ORUŽJU

U članku 92. u uvodnoj rečenici umjesto brojke: »15.00,00« treba stajati brojka: »15.000,00«.

Klasa: 213-02/06-01/01

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o oružju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !