Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o otocima – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/99-Uredba, XX/02., XX/06, XX/06 - čl. 70. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu)
označi tražene riječi printaj stranicu
149 31.12.1999 Uredba o dopuni Zakona o otocima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L66487 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 102/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O OTOCIMA

Članak 1.

U Zakonu o otocimaL66489 (»Narodne novine«, broj 34/99), u članku 9. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Osobe koje imaju prebivalište na otoku, koji je brodom ili trajektom povezan s otokom iz stavka 4. ovog članka, ne plaćaju mostarinu.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 304-03/98-01/02
Urbroj: 5030114-99-3
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.
zatvori
Zakon o otocima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !