Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa – (“Narodne novine”, br. 6/74, XX/90, XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju člana 389.L3564 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. godine.

Klasa : 011-01/90-02/30

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga I990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Član 1.

U Zakonu o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisaL3563 ("Narodne novine" br. 6/74) u članu 17. stavu 1. riječi "republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" zamjenjuju se riječima "ministar pravosuđa i uprave".

Član 2.

U članu 17. stav 2. briše se.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 037-02/90-01/01

Zagreb, 9. studenoga 1990

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degorieija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v r

Prodsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v r

zatvori
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !