Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
186 24.11.2003 Ispravak Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

2710

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga koji je objavljen uL92163 »Narodnim novinama« broj 173 od 31. listopada 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

U naslovu iznad članka 42. umjesto riječi: »UPISA« treba stajati riječ: »UPIS«.

U članku 44. stavku 1. točku 3. treba brisati, a točka 4. postaje točka 3.

Klasa: 310-01/03-01/01
Zagreb, 17. studenoga 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !