Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/01-ispr., XX/01 - čl. 129. Zakona o državnim službenim i namještenicima, XX/05, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
16 27.2.2001 Ispravak Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora

307

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o plaćama ovlaštenih državnih revizoraL672467 objavljenom u »Narodnim novinama« broj 86 od 19. lipnja 1998. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

U članku 3. nakon uvodne rečenice treba stajati tablica vrijednosti koeficijenta, a riječi »Članak 4.« trebaju stajati ispod tablice i odnose se na tekst ispod tablice.

Klasa: 120-02/97-01/08
Zagreb, 26. veljače 2001.

Tajnica Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

 

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora
zatvori
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !