Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/01-Uredba, XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02, XX/04, XX/06, XX/06, XX/07 - USRH, XX/07, XX/08, XX/08, XX/09, XX/09, XX/11, , XX/12, XX/12, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 18.1.2006 Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

160

Na temelju članka 1.L286296 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 i 121/2005 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2006. godine, donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredbe članaka 5.L286298 i 7.L286299 Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002 i 17/2004), neće se primjenjivati u 2006. godini.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !