Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćanju doplatne marke «200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna Mihanovića» u unutarnjem poštanskom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 28.11.1996 Zakon o plaćanju doplatne marke 200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna Mihanovića u unutarnjem poštanskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L43906 Ustava Republike HrvatskeL43905, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "200. OBLJETNICA ROĐENJA I 135. OBLJETNICA SMRTI ANTUNA MIHANOVIĆA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna Mihanovića" u unutarnjem poštanskom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14. studenog 1996.

Broj: 01-96-1998/1
Zagreb, 21. studenog 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "200. OBLJETNICA ROĐENJA I 135. OBLJETNICA SMRTI ANTUNA MIHANOVIĆA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

U cilju prikupljanja sredstava za obilježavanje 200. obljetnice rođenja i 135. obljetnice smrti Antuna Mihanovića plaćat će se u razdoblju od 6. do 26. siječnja 1997. godine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna Mihanovića" u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski crveni križ te druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatnih maraka iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona uplaćuje se na račun: Županije krapinsko-zagorske, s naznakom: za obilježavanje "200. obljetnice rođenja i 135. obljetnice smrti Antuna Mihanovića".

Članak 4.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona isključivo je namjenski i ne ulazi u ukupan prihod Županije krapinsko-zagorske.

Članak 5.

Korisnik prihoda - Županija krapinsko-zagorska, od doplatnih maraka iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, obvezan je u roku od 3 mjeseca nakon isteka roka za plaćanje doplatne marke iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, dostaviti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske izvješće o visini prikupljenih sredstava i njihovu utrošku.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/96-01/11
Zagreb, 14. studenoga 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o plaćanju doplatne marke «200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna Mihanovića» u unutarnjem poštanskom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !