Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćanju doplatne marke «800 godina spomena imena Osijeka» u unutarnjem poštanskom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 18.06.1996 Zakon o plaćanju doplatne marke "800. godina spomena imena Osijeka" u unutarnjem poštanskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L40752 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "800. GODINA SPOMENA IMENA OSIJEKA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "800. godina spomena imena Osijeka" u unutarnjem poštanskom prometu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 7. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1127/1
Zagreb, 11. lipnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "800. GODINA SPOMENA IMENA OSIJEKA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

U povodu obilježavanja 800. obljetnice prvog pisanog spomena imena grada Osijeka plaćat će se u razdoblju od 3. do 16. srpnja 1996. godine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa doplatna marka "800. godina spomena imena Osijeka" u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisama u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski Crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatne marke iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona uplaćuje se na račun grada Osijeka - Odbor za obilježavanje 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka.

Članak 4.

Grad Osijek - Odbor za 800. obljetnicu spomena imena grada Osijeka, obavezan je u roku od tri mjeseca, nakon isteka roka za plaćanje doplatne marke iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, dostaviti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske, izvješće o visini prikupljenih sredstava.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/96-01/05
Zagreb, 7. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o plaćanju doplatne marke «800 godina spomena imena Osijeka» u unutarnjem poštanskom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !