Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plaćanju doplatne marke «Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević» u unutarnjem poštanskom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 23.12.1996 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćanju doplatne marke "Izgradnja Spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutrašnjem poštanskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L44351 Ustava Republike HrvatskeL44350, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-DOMA DR. ANTE STARČEVIĆ" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o plaćanju doplatne marke "Izgradnja Spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutarnjem poštanskom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 13. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2186/1
Zagreb, 18. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-DOMA DR. ANTE STARČEVIĆ" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o plaćanju doplatne marke "Izgradnja Spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutarnjem poštanskom prometuL44349 ("Narodne novine" br. 90/96.) članak 1. mijenja se i glasi:

"U cilju prikupljanja sredstava za izgradnju Spomen-doma plaćat će se u razdoblju od 27. siječnja do 14. veljače 1997. godine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Izgradnja Spomen-doma dr. Ante Starčević" u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisama u unutarnjem poštanskom prometu."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/96-01/10
Zagreb, 13. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o plaćanju doplatne marke «Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević» u unutarnjem poštanskom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !