Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 24.12.2007 Ispravak Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

3762

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda koji je objavljen uL367202 »Narodnim novinama« broj 109 od 24. listopada 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

U članku 139. umjesto riječi: »članka 138. točke 12.« trebaju stajati riječi: »članka 138. točke 11.«.
U članku 230. stavku 1. točki 7. umjesto riječi u zagradi: »(članak 61. stavak 1.)« trebaju stajati riječi: »(članak 62. stavak 1.)«.
U članku 235. stavku 1. umjesto riječi: »iz članka 64.« trebaju stajati riječi: »iz članka 44. stavka 2.«.
U članku 243. stavku 2. podstavku 1. umjesto riječi u zagradi: »(članak 123. stavak 1.)« trebaju stajati riječi: »(članak 122. stavak 1.)«.
U članku 246. umjesto riječi: »Od dana« trebaju stajati riječi: »Do dana«.

Klasa: 342-19/07-01/01
Zagreb, 17. prosinca 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !