Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06, XX/07, XX/08 - Odluka USRH, XX/10, XX/10, XX/13, XX/13, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
125 17.11.2006 Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

2776

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je objavljen uL315784 »Narodnim novinama« broj 86 od 28. srpnja 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 4. – I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, umjesto naziva grada pod rednim brojem 2. »IVANIĆ GRAD« treba stajati naziv grada: »IVANIĆ-GRAD«, te u popisu naselja umjesto naziva naselja: »Ivanić Grad« treba stajati naziv naselja: »Ivanić-Grad«.
U općini pod rednim brojem 23. Rugvica, umjesto naziva naselja: »Jalževec Nartski« treba stajati naziv naselja: »Jalševec Nartski«.
U članku 8, – V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 4. NOVI MAROF, umjesto naziva naselja: »Mošđenec« treba stajati naziv naselja »Možđenec«.

Klasa: 015-02/06-01/04
Zagreb, 8. studenoga 2006.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar prof., v. r.

zatvori
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !