Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06, XX/07, XX/08 - Odluka USRH, XX/10, XX/10, XX/13, XX/13, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
16 9.2.2007 Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

667

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je objavljen uL325271 »Narodnim novinama« broj 86 od 28. srpnja 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 9. u sastavu grada pod rednim brojem 3. KRIŽEVCI, umjesto naziva naselja: »Podbrđani Vojakovački« treba pisati naziv naselja: »Pobrđani Vojakovački«.

Klasa: 015-02/06-01/04
Zagreb, 6. veljače 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !