Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06, XX/07, XX/08 - Odluka USRH, XX/10, XX/10, XX/13, XX/13, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 16.04.2010 Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

1176

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici HrvatskojL504456 koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 86 od 9. veljače 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 21. – ISTARSKA ŽUPANIJA, u tabeli naselja na području grada Buje - Buie umjesto naziva: »Kaštel – Castel Venere« treba stajati naziv: »Kaštel – Castelvenere«, umjesto naziva: »Krasica – Crasizza« treba stajati naziv: »Krasica –Crassiza«, umjesto naziva: »Lozari Lozari«, treba stajati naziv: »Lozari – Losari«, te umjesto naziva: »Oskoruš – Oscorus« treba stajati naziv: »Oskoruš – Oscurus«.

Klasa: 015-01/10-02/06

Zagreb, 9. travnja 2010.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !