Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06, XX/07, XX/08 - Odluka USRH, XX/10, XX/10, XX/13, XX/13, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
145 24.12.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

3670

Na temelju članka 89.L643210 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/157
Urbroj: 71-05-03/1-1-2
Zagreb, 17. prosinca 2010

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici HrvatskojL643209 (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka USRH i 46/10 – ispravak) u članku 16. XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u Općini pod rednim brojem 13. – Općina Poličnik popis naselja koja ulaze u sastav te Općine mijenja se na način da sada glasi:

»13. Poličnik

Briševo

Dračevac Ninski

Gornji Poličnik

Lovinac

Murvica

Murvica Gornja

Poličnik

Rupalj

Suhovare

Visočane.«

Članak 2.

U članku 16. XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA u Općini pod rednim brojem 14. – Općina Posedarje popis naselja koja ulaze u sastav te Općine mijenja se na način da sada glasi:

»14. Posedarje

Grgurice

Islam Latinski

Podgradina

Posedarje

Slivnica

Vinjerac

Ždrilo.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/10-01/02
Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !