Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o političkim strankama – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/96, XX/98, XX/01, XX/07 - čl. 28. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata)
označi tražene riječi printaj stranicu
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L44637 Ustava Republike HrvatskeL44636, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o političkim strankama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2229/1
Zagreb, 27. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

 

Članak 1.

U Zakonu o političkim strankamaL44635 ("Narodne novine", br. 76/93.) u članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Sredstva za rad političke stranke iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u iznosu od 72 prosječne bruto osnovice za obračun plaće djelatnika i dužnosnika zaposlenih u državnim tijelima Republike Hrvatske."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 007-03/92-01/08
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.

zatvori
Zakon o političkim strankama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !