Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00, XX/00-čl. 172 OPZ), XX/01, XX/02-pročišćeni tekst, XX/03-ispr, XX/04, XX/09, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 20.3.2002 Ispravak Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (pročišćeni tekst)

573

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (pročišćeni tekst) objavljen uL88672 »Narodnim novinama« broj 136 od 21. studenoga 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE (pročišćen tekst)

U članku 6. stavku 1. točka 2. i 3. trebaju glasiti:

2. plovilo

2.1. bez kabine

Dužina plovila u metrima Posebni porez

preko do u kunama

 8 12 6.000,00

12 15 18.000,00

15 48.000,00

2.2. s kabinom

Dužina plovila u metrima Posebni porez

preko do u kunama

 8 12 15.000,00

12 15 60.000,00

15 150.000,00

3. zrakoplov

Broj sjedala Posebni porez

 od do u kunama

 1 4 7.000,00

 5 12 70.000,00

13 50 140.000,00

preko 50 300.000,00

Klasa: 410-19/01-01/09
Zagreb, 17. ožujka 2003.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.

    
zatvori
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !