Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja ("Narodne novine", br. XX/05, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 28.12.2005 Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

HRVATSKI SABOR

2965

Na temelju članka 88.L285136 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA

Proglašavam Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3699/2

Zagreb, 20. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju posebni uvjeti i prava iz mirovinskog osiguranja zaposlenicima na poslovima razminiranja.

Zaposlenici na poslovima razminiranja, u smislu ovoga Zakona, su pirotehničari zaposleni u trgovačkim društvima, kod obrtnika i Hrvatskom centru za razminiranje koji neposredno obavljaju poslove razminiranja, pirotehnički nadzornici i pirotehnički nadglednici zaposleni u Hrvatskom centru za razminiranje te inspektori Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja.

Članak 2.

Zaposlenici iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona imaju pravo na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, ako imaju navršenih najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 10 godina stvarno provedenih na poslovima pretraživanja, razminiranja, nadzora ili tehničkog izvida u trgovačkom društvu, kod obrtnika, u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova ili Hrvatskom centru za razminiranje.

U mirovinski staž od 10 godina stvarno provedenih na poslovima pretraživanja, razminiranja, nadzora ili tehničkog izvida, priznaje se vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu u jednostrukom trajanju.

Članak 3.

Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju se prema odredbama članka 7.L285129, 8.L285130, 9.L285131, 9.a,L285132 10.L285133 i 12.L285134 Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99., 129/00., 16/01. i 22/02.).

Članak 4.

Sredstva za mirovine ili dio mirovine ostvarene prema odredbama ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/05-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !