Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L83180 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

Proglašavam Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-111/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

Članak 1.

Radi ostvarivanja usklađenin odnosa u platnoj bilanci s inozemstvom utvrđenih razvojnom i gospodarskom politikom Republike Hrvatske za odgovarajuće razdoblje, privremeno se može uvesti posebna pristojba na robu koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: "posebna pristojba na uvezenu robu"). Vlada Republike Hrvatske određuju robu, odnosno grupe roba na koje se pri uvozu plaća posebna pristojba na uvezenu robu, visinu pristojbe i razdoblje za koje će se pristojba naplaćivati.

Članak 2.

Sredstva ostvarena naplatom posebne pristojbe na uvezenu robu prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Obračun, naplata i vraćanje posebne pristojbe na uvezenu robu obavlja se odgovarajućom primjenom propisa o obračunu, naplati i vraćanju carine.

Članak 4.

Odredbe Carinskog zakona, u dijelu koji se odnosi na propisivanje odgovornosti za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, odgovarajuće se primjenjuju i pri utvrđivanju opisa tih djela i odgovornosti učinitelja za istovjetna kaznena djela u odnosu na povrede propisa o posebnoj pristojbi na uvezenu robu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robuL83178 ("Narodne novine", br. 53/91.) i Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robuL83179 ("Narodne novine", br. 40/92.). Propisi doneseni za izvršenje uredbe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se do stupanja na snagu propisa za izvršenje ovoga Zakona, ali najduže do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/93-01/02

Zagreb, 8. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !