Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02-proč. tekst, XX/03, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na nafte derivate

HRVATSKI SABOR

1353

Na temelju članka 88.L298248 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/06
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivateL298244 (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01., 136/02. – pročišćeni tekst i 123/03.) članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona plaća se po litri derivata pri temperaturi +15 stupnjeva C.
(2) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3. točke 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona plaća se po kilogramu neto-težine derivata.
(3) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu o visini posebnog poreza na naftne derivate iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 2.

Do stupanja na snagu uredbe iz stavka 3. članka 1.L298245 ovoga Zakona, primjenjuju se posebni porezi na naftne derivate u visini propisanoj člankom 5.L298246 Zakona o posebnom porezu na naftne derivateL298247 (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01., 136/02. – pročišćeni tekst i 123/03.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/06-01/01
Zagreb, 12. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !