Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99, XX/00, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 14.4.2000 Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

59

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovoraL114610 (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), potpisana u Washingtonu, D. C., 3. ožujka 1973., dopunjena u Bonnu, 22. lipnja 1979. i Gaboroneu, Botswana, 1983., objavljena u »Narodnim novinama-međunarodni ugovori« br. 12/99., stupiti na snagu, u odnosu na Republiku Hrvatsku, 12. lipnja 2000.

Klasa: 018-05/00-01/70
Urbroj: 521-05-01/08-00-KIC
Zagreb, 30. ožujka 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.
zatvori
Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !