Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/07, XX/10, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Objava o stupanju na snagu Konvencije o osnivanju Europskog komunikacijskog ureda (ECO) koja je sadržana u Instrumentu kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

21

Na temelju članaka 26.L501814 i 30.L501815 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o osnivanju Europskog komunikacijskog ureda (ECO), koja je sadržana u Instrumentu kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), sastavljenom u Kopenhagenu 17. prosinca 2002, objavljenom u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 8/2007, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. srpnja 2009.

Klasa: 018-05/07-97/20

Urbroj: 521-S-03/06-10-14

Zagreb, 25. siječnja 2010.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !