Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

55
Na temelju članka 26.L114833 i 30.L114834 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine" 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Krovni sporazum o institucijskom okviru za uspostavu međudržavnih sustava za transport nafte i plina, objavljen uL114836 "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" br. 14/2000, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 21. ožujka 2001.
Klasa: 018-05/99-01/39
Urbroj: 521-03-05-04/04-01-12
Zagreb, 3. travnja 2001.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !