Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 13.8.2008. Objava o stupanju na snagu Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj«

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

105

Na temelju članka 26.L409218 i 30.L409219 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj«, potpisan u Zagrebu 21. lipnja 2006., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2008, stupio na snagu 23. lipnja 2008.
Klasa: 018-05/06-17/01
Urbroj: 521-S-03/06-08-16
Zagreb, 1. srpnja 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !