Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 21.05.2010 Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine

HRVATSKI SABOR

50

Na temelju članka 88.L506027 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ 1976. GODINE

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovčakim brodovima iz 1976. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. ožujka 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/31

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 31. ožujka 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ 1976. GODINE

Članak 1.

U Zakonu o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori«, br. 9/09.) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Uz ispravu o ratifikaciji Protokola iz članka 1. ovoga Zakona Republika Hrvatska će glavnom direktoru Međunarodnog ureda rada predati sljedeću izjavu:

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Protokola Republika Hrvatska izjavljuje da prihvaća Konvenciju o predstavnicima radnika iz 1971. godine (br. 135) navedenu u dijelu B Dopunskog dodatka.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/10-01/02

Zagreb, 26. ožujka 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !