Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, , XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 19.5.2006 Objava o stupanju na snagu Protokola od 3. lipnja 1999. o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

64

Na temelju članka 26.L298355 i 30.L298356 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol od 3. lipnja 1999. o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. (Protokol 1999.), sastavljen u Vilniusu 3. lipnja 1999., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 12/2000, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. srpnja 2006.

Klasa: 018-05/99-01/43

Urbroj: 521-02-03/04-06-14

Zagreb, 26. travnja 2006.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !