Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, , XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 12.10.2009 Izmjene i dopune te ispravak Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) - Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE


96


Na temelju članka 62.L478763 Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) objavljuje se tekst izmjena i dopuna te ispravka Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) – Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/2008).
Tekst izmjena i dopuna te ispravka Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) – Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), koji stupa na snagu 1. srpnja 2009. godine, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Klasa: 303-03/08-01/64
Urbroj: 530-01-08-09-19
Zagreb, 24. kolovoza 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


IZMJENE I DOPUNE TE ISPRAVAK ANEKSA
PROPISA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI ŽELJEZNICOM (RID) –
DODATAK C KONVENCIJI O MEĐUNARODNOM ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (COTIF)


zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !