Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/97, , XX/03, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 26.03.2010 Objava o stupanju na snagu Izmjene i dopune trgovinskih odredbi Ugovora o energetskoj povelji, usvojene na Konferenciji energetske povelje održane 23. i 24. travnja 1998. u Bruxellesu

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

44

Na temelju članaka 26.L501862 i 30.L501863 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da su Izmjene i dopune trgovinskih odredbi Ugovora o energetskoj povelji, usvojene na Konferenciji energetske povelje održane 23. i 24. travnja 1998. u Bruxellesu, objavljene u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2003, stupile na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 21. siječnja 2010.

Klasa: 018-05/98-01/87

Urbroj: 521-S-03/06-10-35

Zagreb, 26. veljače 2010.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !