Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/03, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 30.12.2003. Objava o stupanju na snagu Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

158

Na temelju članka 26.L115715 i 30.L115716 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj, potpisan 13. prosinca 2002. u Zagrebu, objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 10/2003, stupio na snagu 9. srpnja 2003.

Klasa: 018-05/02-01/90
Urbroj: 521-03-08-01/04-03-12
Zagreb, 4. prosinca 2003.

Ministar vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !