Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 12.1.2007. Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

18

Na temelju članka 26.L321355 i 30.L321356 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, potpisan u Zagrebu 8. svibnja 2006., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 10/2006., stupio na snagu 21. studenoga 2006.

Klasa: 018-05/05-91/15

Urbroj: 521-S-03/06-06-

Zagrebu, 27. prosinca 2006.

Ministrica

vanjskih poslova i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !