Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 20.12.2000 Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2357

Na temelju članka 89.L70514 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POVEĆANJU MIROVINA RADI OTKLANJANJA RAZLIKA U RAZINI MIROVINA OSTVARENIH U RAZLIČITIM RAZDOBLJIMA

Proglašavam Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4256/2
Zagreb, 13. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POVEĆANJU MIROVINA RADI OTKLANJANJA RAZLIKA U RAZINI MIROVINA OSTVARENIH U RAZLIČITIM RAZDOBLJIMA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način povećanja mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima i izvršava Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima mirovine ostvarene do 31. prosinca 1998. povećavaju se od 1. siječnja 2001., i to:

1) mirovine ostvarene do 31. prosinca 1994. – za 20%,

2) mirovine ostvarene u 1995. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994. godine – za 17%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994. godine –20%,

3) mirovine ostvarene u 1996. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995. godine – za 10,4%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja od 1994. godine kao posljednje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice – za 17%,

c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994. i 1995. godine – za 20%,

4) mirovine ostvarene u 1997. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1996. godine – za 7,3%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995. godine kao posljednje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice – za 10,4%,

c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995. i 1996. godine – za 17%,

d) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994., 1995. i 1996. godine – za 20%,

5) mirovine ostvarene u 1998. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1996. godine kao posljednje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice – za 0,5%,

b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1996. i 1997. godine – za 3,4%,

c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995., 1996. i 1997. godine – za 9,5%,

d) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994., 1995., 1996. i 1997. godine – za 12,4%.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti korisnika starosne ili invalidske mirovine povećava se za postotak utvrđen stavkom 1. ovoga članka utvrđenim za godinu u kojoj je umrli korisnik ostvario pravo na mirovinu ovisno o godini iz koje su uračunate plaće, odnosno osnovice osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice.

Članak 3.

(1) Osnovica za povećanje mirovine prema članku 2.#clanak2 ovoga Zakona je svota mirovine, bez zaštitnog dodatka, koja korisniku pripada za mjesec prosinac 2000. godine.

(2) Osnovica za povećanje mirovine korisnika minimalne mirovine prema članku 2.#clanak2 ovoga Zakona je svota mirovine koja bi korisniku pripadala na dan 31. prosinca 2000., bez primjene propisa o minimalnoj mirovini.

Članak 4.

(1) Povećanjem prema članku 2.#clanak2 stavku 1. ovoga Zakona ne obuhvaćaju se zaštitni dodatak uz mirovinu, minimalna mirovina i najviša svota mirovine određene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.

(2) Ako je povećana mirovina prema članku 2.#clanak2 stavku 1. ovoga Zakona veća od ukupne svote mirovine sa zaštitnim dodatkom, odnosno minimalne mirovine, pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, odnosno minimalnu mirovinu prestaje 31. prosinca 2000.

(3) Svota mirovine povećana prema članku 2.#clanak2 stavku 1. ovoga Zakona ne može biti veća od svote najviše mirovine na dan 31. prosinca 2000. određene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.

Članak 5.

Prema odredbama ovoga Zakona ne povećavaju se mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranikaL70512 (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.), mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina zastupnika u Hrvatskom državnom saboru i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednikaL70513 (»Narodne novine«, br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 26/93., 40/90. i 96/93.).

Članak 6.

(1) Povećanje mirovina izvršit će se tako da se broj osobnih bodova korisnika mirovine, utvrđenih na dan 1. siječnja 2001., poveća primjenom članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

(2) Povećanje mirovina prema ovom Zakonu izvršit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 7.

Sredstva za isplatu povećanja mirovina prema ovome Zakonu osigurat će se u državnom proračunu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2001.

Klasa: 140-01/00-02/01
Zagreb, 8. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !