Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 25.11.1993 Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L25247 Ustava Republike Hrvatske. donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

Proglašavam Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju

koje je preuzela Republika Hrvatska. koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne 10. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-123/ 1-93.

Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

Članak 1.

Prekida se prekršajni postupak u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela

Republika Hrvatska od Saveznog deviznog inspektorata - Odjela u Zagrebu, za koje nije dovršen prekršajni postupak, odnosno za koje nije proveden izvršni postupak, a privremeno oduzeta novčana sredstva ne nalaze se u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Prekid prekršajnog postupka u predmetima iz članka 1.#clanak1 ovog Zakona traje dok se ne dovrši postupak

utvrđivanja međusobnih prava i obveza Republike Hrvatske u odnosu na ostale republike bivše SFRJ i u

odnosu na bivšu SFRJ.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o stavljanju u prekid prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika HrvatskaL25245 ("Narodne novine". br. 77/92.) i stavlja se van snage točka 1. Uredba o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlastiL25246 ("Narodne novine", br. l00/93.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u.Narodnim novinama".

Klasa 440-01/93-01/07

Zagreb. l0. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !