Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 29.03.1995 Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89L33201 Ustava Republike Hrvatske, donosim Odluku o proglašenju Zakona o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku

Proglašavam

Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku

koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 14. ožujka 1995. godine.

Broj: 95-573/1

Zagreb, 20. ožujka 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku

Članak 1.

Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu sa statusom javne ustanove u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu, danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje biti vlasništvom tog Sveučilišta i sa svom svojom imovinom postaje javnom ustanovom u vlasništvu Republike Hrvatske, koja joj je i osnivač. Sukladno stavku 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana donošenja ovoga Zakona, izvršit će se u zemljišnoj knjizi brisanje upisa vlasništva na zgradi Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, Marulićev trg 21, u korist Sveučilišta u Zagrebu i izvršiti upis vlasništva u korist Republike Hrvatske.

Članak 2.

Nakon preseljenja Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu u novi objekt na lokaciji Brezje u Zagrebu, zgradu na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu koristit će bez naknade za obavljanje svoje djelatnosti Hrvatski državni arhiv do izgradnje nove zgrade tog Arhiva.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba stavka 2. članka 151.L33199 Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-04/94-01/04

Zagreb, 1. ožujka 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


zatvori
Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !