Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 08.11.2010 Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja

HRVATSKI SABOR

3204

Na temelju članka 89.L618066 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU RADA AGENCIJE ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA

Proglašavam Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/101

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU RADA AGENCIJE ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Agencije za promicanje izvoza i ulaganjaL618065 (»Narodne novine«, br. 102/02., 64/05., 64/06., 104/06. i 96/09.).

Članak 2.

Danom brisanja iz Sudskog registra prestaje s radom Agencija za promicanje izvoza i ulaganja.

Članak 3.

(1) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzima poslove Agencije za promicanje izvoza i ulaganja

(2) Vlada Republike Hrvatske će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona Uredbom urediti unutarnji ustroj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

(3) Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu prema Uredbi iz stavka 2. ovog članka u roku 15 dana nakon njezina donošenja.

Članak 4.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzet će poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za promicanje izvoza i ulaganja.

Članak 5.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzet će predmete u postupcima koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 6.

(1) Radnici zatečeni u radnom odnosu u Agenciji za promicanje izvoza i ulaganja na dan stupanja na snagu ovog Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

(2) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovog Zakona i rasporedu sukladno propisima o državnim službenicima, zatečeni radnici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

(3) Nakon donošenja Pravilnika iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovog Zakona, državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se sukladno preuzetim poslovima.

(4) Preuzeti državni službenici iz stavka 1. ovog članka koji se ne mogu rasporediti stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

(5) Preuzetim namještenicima iz stavka 1. ovog članka koji se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/10-01/01

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !