Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji – (“Narodne novine”, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
67 24.7.2001 Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji

HRVATSKI SABOR

 

1099

Na temelju članka 88.L75208 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2001.

Broj: 01-081-01-2323/2
Zagreb, 18. srpnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI

Članak 1.

Zakon o financijskoj policijiL75207 (»Narodne novine«, br. 89/92., 16/93., 94/93. i 28/94.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje radom Financijska policija.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom urediti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija prema odredbama uredbe iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana nakon njezina donošenja.

Članak 4.

Ministarstvo financija preuzet će imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava i obveze Financijske policije.

Članak 5.

Ministarstvo financija preuzet će predmete Financijske policije u postupcima koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ministar financija osnovat će povjerenstvo za provedbu odredbi članka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Zakona, te propisati postupak povrata službenih odora, iskaznica, znački i vatrenog oružja inspektora Financijske policije.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-05/01-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !