Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 08.11.2010 Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje

HRVATSKI SABOR

3206

Na temelju članka 89.L618055 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/103

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Fondu za razvoj i zapošljavanjeL618054 (»Narodne novine«, br. 107/01.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Fond za razvoj i zapošljavanje.

Članak 3.

(1) Poslove Fonda za razvoj i zapošljavanje preuzima Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

(2) Vlada Republike Hrvatske uredit će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona unutarnji ustroj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u svrhu preuzimanja poslova Fonda za razvoj i zapošljavanje.

(3) Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uskladit će pravilnik o unutarnjem redu prema uredbi iz stavka 2. ovoga članka u roku od 15 dana od njezina donošenja.

Članak 4.

Ministarstvo iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Zakona preuzet će imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava i obveze Fonda za razvoj i zapošljavanje.

Članak 5.

Ministarstvo iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Zakona preuzet će predmete u postupcima koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Radnici u radnom odnosu u Fondu za razvoj i zapošljavanje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

(2) Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovoga Zakona i rasporeda sukladno propisima o državnim službenicima, preuzeti državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

(3) Nakon donošenja pravilnika iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovoga Zakona državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se sukladno propisima o državnim službenicima i namještenicima.

(4) Preuzeti državni službenici iz stavka 1. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

(5) Preuzetim namještenicima iz stavka 1. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-01/10-01/01

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !