Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 30.5.2008 Zakon o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva

HRVATSKI SABOR

2100

Na temelju članka 88.L399884 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O KLASIFIKACIJI NEOBRAĐENOG DRVA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/47
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 23. svibnja 2008.

Presjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O KLASIFIKACIJI NEOBRAĐENOG DRVA

Članak 1.

Zakon o klasifikaciji neobrađenog drvaL399882 (»Narodne novine«, br. 180/04.) prestaje važiti.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drvaL399883 (»Narodne novine«, br. 57/05., 76/05. – ispravak, 149/05., 143/06. i 133/07.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-20/08-01/01
Zagreb, 16. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !