Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskog sabora «Zlatni grb» – (“Narodne novine”, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 12.5.2003 Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskog sabora »Zlatni grb«

HRVATSKI SABOR

1342

Na temelju članka 88.L104415 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIZNANJU HRVATSKOGA SABORA »ZLATNI GRB«

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb«, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. travnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1631/2
Zagreb, 5. svibnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIZNANJU HRVATSKOGA SABORA »ZLATNI GRB«

Članak 1.

Zakon o priznanju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb«L104416 (»Narodne novine«, br. 66/02., 45/03. i 84/03.) prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-01/04-01/01
Zagreb, 30. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskog sabora «Zlatni grb» –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !