Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 12.05.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80.L20842 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 3. svibnja 1993. godine.

Broj : PA4-30/1-93.

Zagreb, 7. svibnja 1993.

PredsjednikRepublike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca

Članak 1.

Zakon o zabrani nomadske ispaše ovacaL20841 ("Narodne novine", br. 40/84) prestaje vrijediti.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana, objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-08/93-01/01

Zagreb, 3. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zasupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !