Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pretvorbi Zagrebačkog velesajma – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 10.07.1996 Zakon o pretvorbi Zagrebačkog velesajma

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L41296 Ustava Republike HrvatskeL41295, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRETVORBI ZAGREBAČKOG VELESAJMA

Proglašavam Zakon o pretvorbi Zagrebačkog velesajma, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1254/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PRETVORBI ZAGREBAČKOG VELESAJMA

Članak 1.

Zagrebački velesajam, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15, danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje biti društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Grad Zagreb i pretvara se u društvo s ograničenom odgovornošću, čiji članovi su Republika Hrvatska i Grad Zagreb.

Članak 2.

Zagrebački velesajam, društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), poslovat će pod tvrtkom Zagrebački velesajam, društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka: Zagrebački velesajam d.o.o.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15.

Članak 4.

Društvo će obavljati djelatnost priređivanja sajmova i izložaba.

Društvo će obavljati i druge djelatnosti koje su u ulozi obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ili koje doprinose potpunijem korištenju raspoloživih materijalnih i kadrovskih mogućnosti Društva.

Članak 5.

Vrijeme trajanja Društva nije ograničeno.

Članak 6.

Temeljni kapital Društva jednak je knjigovodstvenoj vrijednosti imovine Javnog poduzeća Zagrebački velesajam na dan 31. prosinca 1995. godine.

Članak 7.

U temeljnom kapitalu Društva, određenom prema članku 6.#clanak6 ovoga Zakona, sudjeluje Republika Hrvatska 60%, a Grad Zagreb 40%, što čini njihove temeljne uloge.

Poslovni udjeli članova Društva određuju se u omjeru preuzetih temeljnih uloga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Sukladno odredbama ovoga Zakona, članovi Društva sklopit će društveni ugovor u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona i podnijeti prijavu za upis Društva u sudski registar.

Pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, članovi Društva uredit će društvenim ugovorom sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/96-01/02
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o pretvorbi Zagrebačkog velesajma –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !