Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91, XX/92, XX/92, XX/92, XX/93, XX/93-(čl. 11. Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA).)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 25.03.1992 Odluka o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23.L9939 stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90. 8/91. 14/91, 53A/81 i 9/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. ožujka 1992. godine donijela je

ODLUKU

o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

I.

Ovom odlukom odreduje se da će poslove u svezi s primjenom Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakonL9941 ("Narodne novine". broj 53/91) obavljati stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

II.

Tijelo iz točke I. ove odluke određuje akontaciju mirovine i drugih primanja korisnika prava ostvarenih u Zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika osobe iz članka 3b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakonL9942 ("Narodne novine", broj 73/91) na temelju zahtjeva i slijedećih dokumenata:

1. Izvoda iz knjige državljanstva ili domovnice koja se pribavlja pri nadležnom tijelu uprave (Ministarstvo unutarnjih poslova).

2. Dokaza da protiv korisnika nadležno tijelo nije pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisanih u glavi XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske. Potvrda se pribavIja u nadležnom sudu odnosno Ministarstvu pravosuđa i uprave ili tijelu kojega odredi Vlada Republike Hrvatske.

3. Ovjerovljenog prijepisa rješenja o priznanju prava na mirovinu, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja, invalidninu, doplatak za pomoć i njegu i doplatak za djecu.

4. Izvješća korisnika o isplati mirovine ili drugog primanja za mjesec prosinac 1991. ili koji drugi mjesec u godini 1991., koje izuzetno može zamijeniti rješenje iz prethodne, ako izvješće korisnik nije u mogućnosti pribaviti.

5. Potvrde o neprekidnom prebivalištu. Potvrda se pribavlja u Ministarstvu unutarnjih poslova u mjesno nadležnoj policijskoj upravi.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/92-01/04

Urbroj : 5030104-92-2

Zagreb, 18. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.

zatvori
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !