Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Narodne novine", br. XX/91, XX/93, XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 16.07.1991 Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L6045 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/61

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Ovim zakonom preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosaL6039 ("Službeni list SFRJ", br. 60/89 i 42/90),

2. Zakon o uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanimaL6040 ("Službeni list SFRJ", br. 11/78 i 64/89),

3. Zakon o zaštiti građana SFRJ na privremenom radu u inozemstvuL6041 ("Službeni list SFRJ", br. 15/80 i 61/88),

4. Zakon o evidencijama u oblasti radaL6042 ("Službeni list SFRJ", br. 2/77 i 21/82),

5. Zakon o pribavljanju i korištenju inozemnih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanja povratnika s rada u inozemstvuL6043 ("Službeni list SFRJ", br. 22/78 i 54/86) i

6. Zakon o osiguravanju sredstava za djelomično financiranje programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privredeL6044 ("Službeni list SFRJ", br. 84/89).

Članak 2.

Radi primjene zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona preuzimaju se i podzakonski propisi donijeti za njihovu provedbu, ako su u suglasnosti s ovim zakonom i Ustavom Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ovlaštenja saveznih organa i organizacija iz zakona navedenih u člancima 1. i 2 ovoga zakona daju se nadležnim republičkim organima i organizacijama.

Za slučaj da u Republici Hrvatskoj nema odgovarajućeg organa ili organizacije ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, u roku 60 dana, osnuje novi ili ovlasti neki od postojećih organa ili organizacija za provedbu preuzetih zakona i podzakonskih akata iz članka 1.#clanak1 i 2.#clanak2 ovoga zakona.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 110-01/91-02/08

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !