Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prometu eksplozivnih tvari ("Narodne novine", br. XX/91, XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7091 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/911/91

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republci Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republičhi zakoni:

1. Zakon o osnovama sistema državne sigurnostiL7090 ("Službeni list SFRJ" br.15/84 i 42/90), osim odredaba članka 1. članka 2, članka 3, članka 4, članka 5, članka 6, članka 7. stavka 2. i 3. članka 8, članka 9, članka 10, članka 13, članka 14, članka 15, članka 16. stavka 2. članka 17, članka 18,članka 19, članka 20, članka 21, članka 22, članka 23. i članka 26.

2. Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu ("Službeni list SFRJ" br. 34/79, 56/80 i 53/85), osim odredaba članka 6, članka 7, članka 20. stavka 1, članka 30, članka 34. stavka 4, članka 46, članka 47. stavka 2, članka 48, članka 49, članka 50, članka 51. članka 57, članka 67., članka 68. i članka 69.

3. Zakon o kretanju i boravku stranaca ("Službeni list SFRJ", br. 56/80, 53/85, 30/89 i 26/90), i to odredbe od članka 67. do članka 75.

4. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni list SFRJ"br. 50/88, 80/89, 29/90 i 11/91),

5. Zakon o prometu eksplozivnih tvari ("Službeni list SFRJ" br. 30/85),

6. Zakon o prijevozu opasnih tvari ("Službeni list SFRJ" br. 27/90).

Članak 2.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 3.

Ovlaštenja saveznih tijela za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 2. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih tijela u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-01/91-04/02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o prometu eksplozivnih tvari
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !