Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine", br. XX/91, XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7076 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa : 011-01 /91-01 /84

Urbroj : 71 -9 1 -1

Zagreb, 28 lipnja 1991

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o evidencijamaL7069 ("Službeni list SFRJ", br. 22/78, 18/88),

2. Zakon o uvjetima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijelaL7070 ("Službeni list SFRJ", br. 63/90, 22/91),

3. Zakon o proizvodnji i prometu opojnih drogaL7071 ("Službeni list SFRJ", br.13/91),

4. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemljuL7072 ("Službeni list SFRJ", br. 51/84,63/90)

5. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebeL7073 ("Službeni list SFRJ", br. 55/78, 58/85),

6. Zakon o zaštiti od ionizirajučih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energijeL7074 ("Službeni list SFRJ", br. 62/84),

7. Zakon o stavljanju lijekova u prometL7075 ("Službeni list SFRJ", br. 43/86),

8. Zakon o prometu otrova ("Službeni list SFRJ", br .13/91).

Članak 2.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti u Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 3.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 2.#clanak2 ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 4. .

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01 /91 -02/14

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matlja, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog Vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o stavljanju lijekova u promet
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !