Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sredstvima i financiranju Jugoslavenske narodne armije  – (Sl. l. br. 53/84), te (“Narodne novine”, br. XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 03.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L6884 Ustava Republike Hrvatske. a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja l991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/107

Urbroj 71-91-1 Zagreb

28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni :

1. Zakon o sredstvima i financiranju Jugoslavenske narodne armijeL6882 ("Službeni list SFRJ", br. 53/84), osim odredaba članka. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. i 53;

2. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opremeL6883 ("Službeni list SFRJ", br. 30/79), osim odredaba članaka 15., 19., 43., 44., 45., 46., 47. i 50;

3. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja, pročišćenl tekst ("Službeni list. SFRJ", br. 52/67), osim odredaba članka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.; 23., 24., 25., 27., 38., 39., 40., 41., 42. i 43;

4. Zakon o službi u oružanim snagama ("Službeni list SFRJ", br. 7/85, 20/89, 40/89 i 26/90), osim odredaba članka 7. stavka 2., 18. stavka 2., 38., 46., 47., 49. stavka 1. točke 1. i 2., 55., 59., 60. stavka 3., 67. stavka 1., točke 2., 124., 129., 130.,131., 148., 149., 151., 152., 284., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315.; 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323.; 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 342., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 349., 350., 351., 367., 368, 378., 379., 382., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 4I1., 412., 413., 414., 452., 453, 454., 45S., 456., 457., 458., 459., 460., 461., 462., 463., 464., 465, 466, 467, 468. 469., 470., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516, 517., 518., 519., 520., 521, 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529. i 530.

Članak 2.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom. Vlada Republike Hrvatske će odrediti propise iz stavka 1. ovoga članka koji se preuzimaju i primjenjuju kao republički propisi.

Članak 3.

Ovlaštenja saveznih tijela za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 2. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih tijela u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 800-01/91-01/01

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

lvan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o sredstvima i financiranju Jugoslavenske narodne armije  – (Sl. l. br. 53/84), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !